خرید با کارت غیر

وقت بخیر
شما با کارتی که ثبت کردید خرید نکردید به همین دلیل پرداخت شما ناموفق میباشد
این مبلغ از طرف درگاه بانکی پس از چند دقیقه یا حداکثر ۷۲ ساعت به حساب شما برگشت داده خواهد شد
در غیر این صورت پس از ۷۲ ساعت میتوانید جهت پیگیری برای ما تیکت ارسال کنید

اگر این پاسخ برایتان مفید بود لطفا لایک کنید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است