زمان واریز

دوست عزیز
کلیه واریز ها با توجه به مبالغ و زمان ثبت و قوانین بانکی پس از چند دقیقه الی ۱۲ ساعت واریز خواهند شد

اگر این پاسخ برایتان مفید بود لطفا لایک کنید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است