وقت بخیر
شما پس از احراز هویت میتوانید درخواست فعالسازی پنل نمایندگی نمایید
چنانچه کاربر با لینک شما و یا با کد معرف شما در سایت ثبت نام کند هدیه نقدی در کیف پول خود دریافت خواهد کرد همچنین مبلغی به عنوان پاداش به ازای هر کاربر جدید (پس از احراز هویتش) به کیف پول شما اضافه خواهد شد
ضمنا درصدی از سود تمام خریدهای زیرمجموعه های شما به شما خواهد رسید
لطفا راهنمای پنل نمایندگی را مطالعه کنید 
لینک راهنما

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است