ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    برای ارسال تیکت ابتدا دکمه ورود را بزنید و مجدد وارد شوید

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    دسته یا دپارتمان

    مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟