ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    برای ارسال تیکت ابتدا دکمه ورود را بزنید و مجدد وارد شوید

    بسیار خب
      تیکت عمومی 1003
    پاسخ برای تیکت شماره 986